Back

ศาลเจ้าแม่หน้าผา

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 06.00 – 17.00เรียกทั่วไปว่า ศาลเจ้าปึงเถ่าม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก บริเวณริมฝั่งเป็นโขดหินสูงชันจึงเรียกว่า หน้าผา ห่างจากตลาดปากน้ำโพขึ้นไปตามถนนโกสีย์ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้ามี ปึงเถ่าม่า เป็นเทพประธานร่วมกับ ปึงเถ่ากง (เจ้าพ่อ) ที่สร้างจำลองเจ้าพ่อเทพารักษ์ และมีเทพเจ้าอื่น ๆ อีกหลายองค์ ซึ่งประชาชนนิยมมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ปึงเถ่ากง และปึงเถ่าม่า เป็นเทพเจ้าที่เคารพกราบไหว้ในหมู่คนจีนโพ้นทะเล เป็นชื่อตำแหน่งของเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่ให้การคุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่อาศัยในเขตคามที่ท่านดูแลอยู่ เปรียบเทียบได้กับ พระภูมิ ของไทยนั่นเองที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ (1)เขาหน่อ-เขาแก้ว (1)เขาพระ เขาสูง (1)น้ำตกวังน้ำวิ่ง (1)วัดถ้ำพรสวรรค์ (1)


ตอบ: [center] wanwan033 [/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com