ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งเป็นพระราชวังจันทน์มาก่อนในอดีต ตัวศาลเป็นศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากร เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2404 มีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี
ที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.

Related Posts via Categoriesน้ำตกปอย (1)น้ำตกแก่งซอง (1)น้ำตกแก่งโสภา (1)อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ (1)อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (1)


ตอบ: wanwan028 wanwan028

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Scroll to Top