วิธีต่อเติมบ้านถูกกฎหมาย

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

          เมื่อเราต้องมีการอาศัยอยู่ในบ้านสักระยะหนึ่ง ก็มักจะมีการต่อเติมเสริมแต่ในส่วนต่าง ๆ ของบ้านนั้น เพื่อให้เข้ากับลักษณะในการใช้ชีวิตของเราให้มากที่สุด อย่างเช่น บ้านบางหลังอาจจะอยากต่อเติมครัว บ้านบางหลังอยากต่อเติมโรงรถ ซึ่งก็จะสามารถทำได้ แต่ก็ต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายในการต่อเติมบ้าน ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยค่ะ

1.หากต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร โดยที่โครงสร้างนั้น ไม่ใช่เหล็ก ปูนหรือคอนกรีต ก็จะสามารถทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการดันแปลง เช่น ต้องการเปลี่ยนหรือสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งในบ้านใหม่ อาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะปลวกขึ้น หรือเกิดการเสียหายชำรุด แต่ถ้าต้องการต่อเติมหรือมีการดัดแปลงบ้าน โดยมีการใช้เหล็ก ปูน คอนกรีต
2.หากต้องการเพิ่ม หรือเติมแต่งส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน หากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกินร้อยละสิบไม่ต้องขออนุญาติจากทางเจ้าพนังงานท้องถิ่น แต่ถ้าเกินนั้นก็ต้องแจ้ง ซึ่งจะมีน้ำหนักตรงนี้เราไม่สามารถคำนวณได้เอง ก็ต้องมีการอาศัยวิศวกรในการคำนวณ
3.หากต้องการเพิ่ม หรือมีการแต่งเติมส่วนต่าง ๆ ของบ้าน โดยส่วนที่เติมแต่งนั้นไม่ใช่โครงสร้างหลักของตัวบ้าน และไม่มีน้ำหนักที่เกิดร้อยละสิบของน้ำหนักบ้านทั้งหมด อย่างนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน
4.หากต้องการเพิ่มหรือมีการลดพื้นทีของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตาม และพื้นที่จะเพิ่มหรือลดนั้นมีพื้นที่รวมกันที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาตไปที่ทางเจ้าหน้าที่
5.การเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่ของหลังคา ให้ได้มีเนื้อที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่จะมีพื้นที่รวมกันไปเกิน 5 ตารางเมตร จะสามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่จะมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน เพื่อรองรับหลังคานั้นด้วย รวมไปถึงไม่ทำให้โครงสร้างเดิมต้องรับน้ำหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นจ แล้วจะเห็นได้ว่า การที่เราจะต้องเติมบ้านนั้น จำเป็นจะต้องมีการคำนวณดูน้ำหนักจากโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้านด้วย

และที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องมีการดูกฎหมายหรือข้อห้ามในเรื่องของการต่อเติมบ้านประกอบด้วย หากถ้ายังไม่แน่ใจ หรือไม่มีความรู้เรื่องนี้ ก็แนะนำให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่

Scroll to Top