วิธีดูและผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

          ใครที่ได้มีผู้สูงอายุที่จะต้องมีการดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จะต้องรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ กันเลย กับวิกฤตเศรษฐกิจในปีที่มีความรุนแรง ในการป้องกันการดูและแลนั้น จะเป็นยาขนาดเอกที่ได้ผลเกินคลาดกันเลย และวันนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะ

1.ควรเลือกอาหาร โดยวัยนี้ร่างกายจะต้องการพลังงานน้อยลง จากการทำกิจกรรมที่ลดลงตามไปด้วย จึงควรเลือกอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และไขมัน ให้มีการเน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักจะขาดหายไป นั่นก็คือ สังกะสี เหล็ก และแคลเซียม ซึ่งจะมีอยู่ในนมถั่วเหลือ ผัก หรือผลไม้ต่าง ๆ ควรรับประทานประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนผัด ๆ ทอด ๆ นั่นเอง
2.สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจจะเป็นสาวนสาธารณะใกล้ ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมทัศน์ภายในบ้านให้มีความปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก และมีการปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่จะสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้
3.หลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น บุหรี่ หรือจะเป็นสุรา ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ เป็นการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ ที่เป็นปัญหาทางด้านสังคม
4.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ทางกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
5.ออกกำลังกาย หากไม่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิคประมาณ 30 นาที ต่อครั้ง ทำได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งที่จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจ และหลอดเลือดอย่างมาก

  โดยจะมีขั้นตอนการออกกำลังกายจะต้องมีการค่อย ๆ เริ่ม มีการยืดเส้นยืดสายกันก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนักมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับความต้องการ ดังนั้นวิธีการดูและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญ และจะต้องทำการศึกษา เพื่อให้เป็นการดูแลได้ง่ายยิ่งขึ้น หากคุณเองอยากจะให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง ก็ต้องทำการศึกษากันเลยค่ะ กับวิธีง่าย ในการดูแลผู้สูงอายุ

Scroll to Top