Back

วิธีคลายเครียดจากการทำงาน

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

             ชีวิตประจำวันของเราทุกคน มักจะมีช่วงเวลาของการทำงาน ซึ่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะเครียดตึง เนื่องจากงานทุกประเภทที่เราได้พบเจอ ย่อมทำให้เกิดความเครียดได้ทุกเมื่อ และเมื่อความเครียดสะสมไปเรื่อย ๆ  ย่อมส่งผลทำให้เกิดผลกระทบต่อการสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งถ้าหากคุณไม่แก้ไข หรือลดระดับความเครียดให้น้อยลง ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมา ส่วนวิธีคลายเครียดจากการทำงาน เราทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้ การใช้จินตนาการเข้าช่วย การใช้จินตนาการเข้าช่วย ย่อมส่งผลทำให้คุณมีอารมณ์ที่สงบได้มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเราได้ใช้จินตนาการไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข ผ่านการหลับตาในที่ทำงาน แต่เป็นการมโนภาพไปได้ไกลตามที่ใจเราต้องการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะทำให้คุณสามารถคลายความเครียดให้น้อยลงได้ ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเครียดจากการทำงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ ที่อาจจะมีระดับความเจ็บปวดมากขึ้น ตึงและเกร็งมากขึ้น ในกรณีนี้เราทุกคนสามารถทำการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ เพื่อปลุกวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะการออกกำลังกายจะทำให้คุณผ่อนคลายได้ทุกระบบ และแน่นอนเลยว่า จิตใจของคุณก็ย่อมที่จะผ่อนคลายไปด้วย การกำหนดลมหายใจเข้าออก การกำหนดลมหายใจเข้าออก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะสามารถขจัดความเครียดตึงภายในสถานที่ทำงานได้ เพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึง 10 นาที คุณสามารถกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายต่อตัวคุณเอง หมั่นยืดกล้ามเนื้อแบบง่าย ๆ การทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ โดยเฉพาะในท่าเดิม ๆ อาจจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อของคุณได้ หรือแม้กระทั่งความเครียดตึงที่มีอยู่ทุกวัน หากสะสมไปเรื่อย ๆ อาจจะยากเกินที่จะแก้ไข เพราะฉะนั้น การยืดกล้ามเนื้อแบบง่าย ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการบริหารร่างกาย จนกระทั่งทำให้เราผ่อนคลายทางด้านกล้ามเนื้อและจิตใจของคุณเอง ปิดอุปกรณ์สื่อสารในระยะเวลาสั้น ๆ คุณสามารถเลือกที่จะปิดอุปกรณ์สื่อสารภายในระยะเวลาใด เวลาหนึ่งได้ เพื่อที่จะลดสภาวะความเครียดตึงให้น้อยลงในระดับหนึ่ง  และอาจจะเป็นหนทางในการลดสิ่งที่เข้ามากวนใจ ในช่วงเวลาการทำงานของคุณ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com