วิธีการเปิด Private Browsing บน Web Browser ต่างๆ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

             หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า Private Browsing นั้นคืออะไร โดย Private Browsing นี้นั้นถึอกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี 2005 แล้ว โดยตัว Private Browsing นี้จะเป็นการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือนักท่องเว็บไซต์ต่างๆ นั้นสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ได้แบบปรกติ ซึ่งจะคล้ายกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทาง Browser แบบปรกติมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้  Private Browsing แตกต่างไปจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์แบบปรกตินั้นก็คือการเข้าใช้งาน  Private Browsing ผ่านทาง Web Browser นั้นตัว Web Browser จะไม่ทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้ง  history, passwords, cookies รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานกรอกเข้าไปยัง Web Browser เลย โดยข้อดีของการเข้าใช้งาน Web Browser แบบ Private Browsing นั้นจะเหมาะสำหรับผุ้ใช้งานที่ไม่ต้องการให้ตัว Web Browser นั้นทำการจดจำข้อมูลอะไรต่างๆ เลย อย่าง การเข้าทำธุรกรรมทางการเงิน หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผุ็ใช้งานไมาอยากให้มีการจัดจำข้อมูลเอาไว้ ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้นับว่าเป็นการใช้งานที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากอุปกรณ์พกพาของเรานั้นถูกขโมยไป ก็จะไม่มีข้อมูลใดๆ แสดงเลย โดยในปัจจุบันนี้นั้นไม่ว่าจะเป็น  Web Browser ตัวใดๆ นั้นต่างผู้ใช้งานนั้นต่างก็เข้าใช้งาน Private Browsing ได้ โดยวิธีการเข้าใช้งาน Private Browsing ของแต่ละ Web Browser นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ Google Chrome โดยใน Web Browser อย่าง Google Chrom นั้นจะมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน Private Browsing โดยเลือกที่เมนูทางด้านขวาของหน้าจอและเลือกที่ “New Incognito Window” หรือกดปุ่ม Control + Shift + N  ในส่วนของทางระบบปฏิบัติการบน Mac นั้นก็เข้าใช้งาน Private Browsing โดยกดปุ่มดังนี้ Command + Shift + N Mozilla Firefox ส่วนบน Web Browser อย่าง Mozilla Firefox นั้นจะมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน Private Browsing โดยเลือกที่เมนูทางด้านขวาของหน้าจอขีด 3 ขีดและเลือกที่ “New Private Window” Internet Explorer ส่วนบน Web Browser อย่าง Internet Explorer นั้นจะมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน Private Browsing โดยเลือกที่เมนูตั้งค่ามุมขาวของหน้าจอและเลือกที่เมนู Safety > InPrivate Browsing หรือเลือกดปุ่ม Ctrl+Shift+P ผ่านทางตัว keyboard ก็ได้

วิธีการเปิด Private Browsing บน Web Browser ต่างๆ
วิธีการเปิด Private Browsing บน Web Browser ต่างๆ

Scroll to Top