วิธีการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ในการเคลมแบบไม่มีคู่กรณีจะสามารถเคลมได้กับรถยนต์ที่มีประกันภัยรถยนต์ในประเภทที่ 1 เพียงเท่านั้น ซึ่งการประกันรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถทำการเคลมสีรถยนต์ในกรณีแบบนี้ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อเกิดเหตุผู้เอาประกันจะไม่เรียกพนักงานเคลมมาทำการเปิดเคลมกันแลย แต่จะมมีการเปิดเคลมอีกทีก็ภายหลัง เมื่อผู้เอาประกันจะต้องการซ่อมรถในทางประกัน จึงเรียกได้ว่าการเคลมแบบแห้ง สำหรับคำว่าคู่กรณีในนี้ หมายถึง บริษัทประกันจะสามารถไปทำการเรียกเก็บค่าความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น จากอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีผู้ประกันเป็นฝ่ายถูก หรือจะต้องมีการชดใช้ให้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากเกิดความเสียหายทีเกิดขึ้นในกรณีผู้ที่เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีการชนกัน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กับรถยนต์หรือจะเป็นการชนกับสิ่งอื่น ๆ ทีเกิดจากบุคคลในอีกฝ่าย ทางประกันจะต้องมีการสรุปผลว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนี้เกิดจากความผิดขอองใครกันแน่ ซึ่งวิธีในการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี 3 วิธีด้วยกัน

1.การนัดทำเคลมกับพนักงานเคลม เป็นการเอาประกันแจ้งความประสงค์ไปกับทางบริษัท ประกันว่าต้องมีการเคลม ทางบริษัทประกันก็จะมีการส่งพนักงานเคลมมาทำการออกทำการเปิดเคลม ซึ่งอาจจะมีการนัดเปิดเคลมในสถานที่ ซึ่งจะมีผู้เอาประกันได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือจะเป็นที่ทำงานก็เป็นได้ โดยพนักงานจะต้องมีการออกใบเคลม เพื่อที่จะนำรถไปทำการซ่อม หรืออาจจะมีการนัดเปิดเคลมทางศูนย์บริการกันเลยก็ได้
2.บางบริษัทประกันให้สิทธิ์ศูนย์หรืออู่ ทำหน้าที่ในการเปิดเคลมให้ลูกค้าได้เลย ถือได้ว่ามีความสะดวกกับทางลูกค้าได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ตำแหน่งที่จะมีกาเปิดเคลมได้ในกรณีนี้ อาจจะไม่มากนัก และมีลักษณะแผลที่มีความชัดเจน เช่นมีการเบียดเสามาจริง ๆ แต่ถ้าหากแผลไม่ชัดเจน บางศูนย์ก็อาจจะไม่กล้าเปิดได้
3.การเปิดเคลมทางโทรศัพท์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีการโทรเข้าไปที่บริษัทประกัน โดยจะต้องมีการแจ้งตำแหน่งของรถที่จะต้องมีการเปิดเคลม อย่างเช่นกันชนหน้า ต้องบอกเวลาและสถานที่และลักษณะในการเกิดเหตุให้ละเอียด จะต้องมีการแฟกซ์ใบขับขี่เข้ามาในบริษัทประกัน โดยทางบริษัทประกันจะแฟกซ์หรือเมล์ และใบเคลมกลับมาให้เช่นกัน แต่ทางผู้ที่เป็นเจ้าของใบขับขี่ จะต้องมีการเซ็นชื่อตัวเองในช่องที่อยู่ในแบบฟอร์ม นำใบเคลมนี้เข้าไปที่อู่ โดยที่ทางบริษัทประกันจะทำการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายราคาเข้าไปทำการตรวจรถว่ามีแผลที่แจ้งทางโทรศัพท์ตรงกันไว้หรือไม่ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการเคลมแบบไม่มีคู่กรณี เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้ใคร ๆ ก็ต้องมีการติดตามกันนั่นเอง

Scroll to Top