วิธีการดูแลเบื้องต้นกับอาการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

          การเล่นกีฬาและในการออกกำลังกายนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แต่หากได้มีการเล่นไม่ถูกวิธี ก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้ ส่งผลเสียให้กับร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งทำให้การเล่นกีฬาทุกครั้งอาจจะมีการบาทเจ็บได้ สำหรับปัจจัยที่จะทำให้เกิดการบาทเจ็บในการเล่นกีฬา ซึ่งจะมีอยู่ 2 หลัก ๆ เหตุผลด้วยกัน คือปัจจัยสภาพวะแวดล้อม และปัจจัยจากตัวผู้ป่วยเอง สำหรับอาการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

1.อาการบาดเจ็บแบบเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อย ๆ คือ อาการปวดที่รุ่นแรงอย่างชัดเจน โดยจะมีการสังเกตได้ว่า ไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้ หยุดจากการเล่นกีฬาทันที เนื่องจากเกิดอาการเจ็บปวดมาก การเล่นไม่จบเกมส์ทำให้ต้องหยุดการแข่งขันกันไปเลย ซึ่งอาการปวดบวมเฉพาะจุด อย่างเช่น มีอาการอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้อ เพราะว่าหน้าที่ในการทำงานของทางกล้ามเนื้อ มีการเสียหายไป
2.อาการบาดเจ็บเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยมีอาการบาทเจ็บเรื้อรัง โดยมาจะมากับปัญหาในเรื่องของสมรรถนะในการใช้งานของทางด้านอวัยวะ เช่น ข้อต่อ เอ็น หรือจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีการถดถอยลง หรือว่าไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ร่วมกับอาการเจ็บอย่างอื่นอีกด้วย เช่น หากคนไข้มีอาการเจ็บแบบเรื้อรังของเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณข้อศอกหรือข้อเข่า การปฐมพยาบาลแบบเบื้องต้น Rest คือ การให้พัก งดในการขยับข้อ หรือเป็นการงดใช้งานของข้อ อย่างเช่น ในส่วนของข้อเข้าเราอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงในการลดน้ำหนัก ICE เป็นการประคบเย็น เพื่อเป็นการลดการอักเสบ หรือเป็นการลดภาวะเลือดออกในข้อนั้น Compression เป็นลักษณะของการกด ซึ่งประโยชน์คือช่วยในการลดบวม ถ้าในกรณีที่บาทเจ็บจนได้มีเลือดออก ก็จะกลายเป็นการห้ามเลือดไปในตัวอีกด้วย Elevation เป็นการลดบวมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กลายเป็นการพยายามให้ข้อที่ได้รับบาทเจ็บอยู่เหนือในระดับของหัวใจ เช่น การยกขาขึ้นสูง เพื่อเป็นการลดบวม และนี่ก็เป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุ่นแรง และการบาดเจ็บในครั้งแรก ก็จะต้องรู้จักการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้อาการบาทเจ็บหายได้อย่างรวดเร็ว

Scroll to Top