วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

เปิดทำการ: 08.00 – 17.00
อยู่ตำบลหน้าเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2377 พร้อมๆ กับการสร้างป้อมและกำแพงเมือง โดยช่างฝีมือจากเมืองหลวง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานคร ต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น วัดนี้เดิมเรียกว่า “วัดเมือง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดฉะเชิงเทราและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์” แปลว่าวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง
ที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา (1)สวนปาล์มฟาร์มนก (1)ตลาดน้ำบางคล้า (1)หมู่บ้านน้ำตาลสด (1)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (1)


ตอบ: [center][b] wanwan035+++++++++++ wanwan037[/b][/center]

วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
Scroll to Top