Back

วัดวิเศษชัยชาญ

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 07.00 – 18.00เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์เท่านั้นสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากนั้นได้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อาทิ เช่น พระอุโบสถซึ่งภายในมีวิจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นภาพพุทธประวัติและภาพข้าศึกที่เป็นฝรั่งขี่เข้ามาที่มา บทความและรูปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesตลาดวิเศษชัยชาญ (1)ศาลหลักเมือง (1)วัดบ้านพราน (1)วัดท่าอิฐ (1)วัดจันทรังษี (1)


ตอบ: [center][b] wanwan021 +++++++++++++++ wanwan021[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com