Back

วัดพระธาตุผาเงา

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันอาทิตย์เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.30ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชมอยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสนไปตามเส้นทางเชียงแสน – เชียงของ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคำ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัด เป็นที่ตั้งของพระบรมพุทธนิมิตรเจดีย์ที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้โดยรอบที่มา บทความและรูปภาพ : ททท. Related Posts via Categoriesสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิ (1)หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (1)ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น (1)สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (1)สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย (1)


ตอบ: [center][b] wanwan006+++++ wanwan006[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com