วัดพระธาตุช่อแฮ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]


วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00
ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ ประมาณ 9 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 1022 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้น บ้างว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดี ทอจากสิบสองปันนา และชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 9 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) ของทุกปี เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล
ที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.
Related Posts via Categoriesน้ำตกสายรุ้ง (1)พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย (1)อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (1)อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง (1)พระธาตุพระลอ (1)


ตอบ: [center] wanwan024+++++++++ wanwan024[/center]

วัดพระธาตุช่อแฮ
วัดพระธาตุช่อแฮ

Scroll to Top