ลูกค้าต้องการใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท ควรทำอย่างไรคะ

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ลูกค้าต้องการใบเสร็จ ใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท แต่ยังไม่จ่ายเงินจริง ควรทำอย่างไรคะ wanwan012ลูกค้าต้องการใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท ควรทำอย่างไรคะ
ลูกค้าต้องการใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท ควรทำอย่างไรคะ

Scroll to Top