วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก

หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด เป็นเงินได้ประเภทใด และต้องจดทะเบียนร้านค้าที่ใด

บุคคลธรรมดาเปิดร้านซักรีด ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ในการออกใบกำกับภาษี สามารถใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือชื่อร้านค้า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาออกใบกำกับภาษีในนามผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการก็ได้

นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีเงินได้จากหักเปอร์เซ็นต์ในการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

จดทะเบียนร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษี กรณีบุคคลธรรมดาจดทะเบียนร้านค้า

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีทั้งชื่อตัวและชื่อร้านค้าจะต้องกรอกชื่ออย่างไร

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย มีทั้งชื่อตัว และชื่อร้านค้า จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามบุคคล หรือร้านค้าก็ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี