รายจ่ายค่าซื้อของขวัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

ค่าซื้อของขวัญให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายจ่ายต้องห้าม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี