รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สิน wanwan020


ตอบ: ถ้ารถยนต์เป็นของกรรมการ ถือว่าป็นค่าใช้จ่ายค่ะ wanwan012

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ
รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ

Scroll to Top