บริษัทรับสมัครสมาชิกโดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ไม่มีเรียกเก็บค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สมาชิกจะได้รับบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart card) ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต มีลักษณะเป็นบัตรที่มีแผนชิป (chip) บรรจุข้อมูลของผู้ถือบัตร เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคะแนนสะสมบันทึกในบัตร เมื่อสะสมคะแนนได้ครบมีสิทธิ์นำคะแนนสะสมไปขอรับรางวัลเป็นของขวัญหรือสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ให้สมาชิกสะสมคะแนนบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อแลกของรางวัล ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทประกอบธุรกิจด้านส่งเสริมการขาย เป็นการให้บริการแก่บริษัทต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัท โดยการออกบัตรสมาชิก ซึ่งบริษัทจะรับสมัครสมาชิก และสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นรายปีเพียงครั้งเดียวตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทเช่าชั่วคราวประมาณ 3 เดือน และจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ เมื่อสมาชิกใช้บัตรสมาชิกซื้อของจากร้านค้าที่ตกลงทำสัญญากับบริษัท ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนต่อกัน โดยมีเครื่องหมายของบริษัทติดแสดงอยู่ที่ร้าน สมาชิกจะซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าปกติ และสามารถสะสมคะแนนได้ เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้จนครบจำนวนที่กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์นำคะแนนสะสมนั้นไปรับรางวัล หรือสินค้าตามสถานที่ที่บริษัทกำหนดไว้ การประกอบธุรกิจดังกล่าวมีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีธุรกิจบัตรสมาชิกซื้อสินค้าราคาถูกและสะสมคะแนนแลกรางวัลหรือสินค้า

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี