รับชำระหนี้ต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

รับชำระหนี้ต่างประเทศ บันทึกเกินกว่ารายได้ที่ตั้งไว้ต้องปรับปรุงยังไงค่ะ wanwan012


ตอบ: ต้องปรับปรุงรายการบัญชี ในรายการกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ wanwan012

รับชำระหนี้ต่างประเทศ
รับชำระหนี้ต่างประเทศ

Scroll to Top