Back

รถกระบะเคลมภาษีได้ไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

รถกระบะเคลมภาษีคืนได้ไหมค่ะ เพราะว่าซื้อมาใช้ในกิจการค่ะ wanwan020


ตอบ: ซื้อรถกระบะมาเป็นทรัพย์สินของกิจการ กิจการสามารถนำมาขอภาษีคืนได้ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com