ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ยื่น ภ.ง.ด.91 ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไรคะ wanwan036


ตอบ: ยื่นแบบ ภงด.90 ใหม่โดยกรอกตัวเลขที่ถูกต้องในแบบหน้าสุดท้าย ข้อ10 จะมี ช่อง23 ให้กรอกภาษีที่ชำระไว้ตามแบบที่ยื่นครั้งแรกคะ

[center] wanwan031+++++ wanwan023[/center]

ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร
ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร

Scroll to Top