ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

ให้ญาติเช่าที่เพื่อการค้าขาย เรายื่นภาษีถูกต้อง ภายหลังได้รับคืนภาษีบางส่วนแต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษีคืนเราต้องทำไงคะ wanwan014


ตอบ: ลองไปติดต่อกับกรมสรรพากรโดยตรงจะแน่นอนกว่าคะ ว่าติดปัญหาอะไร wanwan035

ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี
ยื่นภาษีถูกต้อง แต่ทางสรรพากรขอเรียกภาษี

Scroll to Top