ยื่นงบเปล่า 3 ปี ติดๆ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

ได้รับจ้างให้ทำการปิดงบเปล่า ตั้งแต่ปี 53 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรายการค้าใดเกิดขึ้น จึงเป็นงบเปล่า บริษัทไม่ได้นำส่งงบการเงินมาตั้งแต่แรก หากผู้รับทำบัญชีจะส่งให้ผู้ตรวจสอบรับรองงบทั้ง 3 ปี คือ ปี 53 54 55 โดยทยอยยื่นภายใน 31 พ.ค. 56 เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับของกระทรวงพาณิชย์ โดยยื่นของปี 55 เข้าไปก่อน และรอให้พ้นอายุความของงบปี 54 โดยยื่นหลังจากที่ส่งงบของปี 55 ไปก่อนอยากทราบว่าทำได้หรือไม่คะ… หรือว่าจำเป็นหรือป่าวค่ะที่จะต้องส่งของปี 54 ก่อนแล้วค่อยส่งของปี 55 ตามลำดับ และในส่วนของที่ต้องยื่นของกรมสรรพากร สามารถทำได้ในลักษณะนี้หรือป่าวคะ…?


ตอบ: +++ สำหรับการที่จะให้ผู้สอบตรวจสอบรับรองงบทั้ง 3 ปี ถ้าตกลงกับผู้สอบแล้วผู้สอบยอม ก็ทำได้คะไม่มีปัญหา ส่วนใหญ่ผู้สอบจะเซ็นงบปี 55 และจะของบปี 55 ที่ยื่นแล้วมาดูด้วยนะค่ะว่ายอดยกมาตรงกันหรือไม่ค่ะ

ยื่นงบเปล่า 3 ปี ติดๆ
ยื่นงบเปล่า 3 ปี ติดๆ

Scroll to Top