Back

มือใหม่ รบกวนถามเรื่องการเขียนใบสำคัญจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

มือใหม่ รบกวนถามเรื่องการเขียนใบสำคัญจ่าย ต้องออกเอกสารอย่างไรค่ะ wanwan020


ตอบ: ใบสำคัญจ่าย กิจการต้องออกเอกสารเมื่อกิจการมีการจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com