มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 41 Average: 5]

มีวิธีที่ประหยัดภาษีในการมีห้องให้เช่าหรือเปล่าครับ


ตอบ: คำว่าว่ธีประหยัดภาษีมีทางเดียวค่ะ ต้องหคนที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์มาเป็นผู้รับรายได้จากค่เช่าอาคารค่ะ

มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด
มีห้องพักให้เช่า ยื่นภาษีอย่างไรถึงประหยัดที่สุด

Scroll to Top