มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

มีรายได้ที่ปรึกษา ถ้าเกินปีละ 1,800,000 บาท ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan037


ตอบ: ถ้ารายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นเรื่องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือจด Vat ด้วยค่ะ และต้องยื่น แบบ ภ.พ.30 เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะ wanwan008

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

Scroll to Top