มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท ถ้าในลักษณะอย่างนี้ต้องคิดยังไงค่ะ wanwan013


ตอบ: กิจการต้องนำโอทีมารวมกับเงินเดือน เพื่อคำนวณหายอดนำส่งประกันสังคม wanwan012

มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท
มีพนักงานต้องจ่ายโอทีให้ แต่เงินเดือน จริงๆที่ยื่นประกันสังคมแค่ 5,000บาท

Scroll to Top