มาดูการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

[center][img]http://www.uppic.thaitaxboard.com/upload/small/1e3d7c872c1f0ee80051e65cd929a129.png[/img][/center]

[size=18pt][b]เรามาดูกันครับการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์แบบไหนน่าจะดีที่สุดกันแน่โดยในตัวอย่างนี้จะเป็นพัดลม 3 ตัวนะครับ[/b][/size]

ถ้า มีพัดลม 3 ตัว เราเลือกรูปแบบได้เป็น
1) ดูดเข้า (หรือ ออก) ทั้ง 3 ตัว
2) ดูดเข้า 2 ออก 1 (หรือ ดูดออก 2 เข้า 1)

1) การดูดเข้าทั้ง 3 ตัว ต้องอาศัย ช่องระบายอากาศเป็น ตัวช่วยให้อากาศที่ดูดเข้ามา ผ่านออกไป
สมมุติว่า พัดลมแต่ละตัว ดูดอากาศได้ 10 L/min
airflow ภายใน และ ผ่านรูระบาย ทำให้สูญเสีย 10%
พัดลม 3 ตัว จะทำให้ได้ airflow ผ่านเครื่อง 27 L/min

2.1) ดูดเข้า 2 ตัว ดูดออก 1 ตัว มีช่องระบายอากาศช่วย
พัดลม 2 ตัว จะทำให้ได้ airflow เกือบ 20 L/min
%การสูญเสีย จะน้อยกว่าแบบ 1 เพราะอากาศไม่ได้ไหลผ่านช่องระบายโดยลำพัง
แต่ มีพัดลมช่วยดูดออก 1 ตัว ซึ่งจะดูดอากาศออกได้เกือบ 10 L/min
เหลืออากาศไหลผ่าน ช่องระบายเพียงเกือบ 10 L/min เท่านั้น
สมมุติว่าการสูญเสียเหลือเพียง 5%
แบบนี้จะทำให้ได้ airflow ผ่านเครื่อง 19 L/min

2.2) ดูดเข้า 2 ตัว ดูดออก 1 ตัว ไม่มีช่องระบายอากาศช่วย
อากาศ ที่ดูดเข้ามาโดยพัดลม 2 ตัว ผ่านออกไปได้ยากกว่าแบบ 2.1 แน่ๆ
เนื่องจากช่องระบาย ที่จะผ่านอากาศ อีกเกือบ 10 L/min หายไป
airflow ผ่านเครื่องจึงน้อยกว่า 19 L/min มาก

เมื่อ แบบ 2.1 ดีกว่า 2.2 เราเอาไปเทียบกับ แบบ 1
ก็จะเห็นว่า แบบ 1 ดีที่สุด คือได้ airflow ถึง 27 L/min

แล้วเราจะเลือก ดูดเข้า หรือ ดูดออก
ข้อพิจารณา คือ การลดความร้อนของอุปกรณ์ และ ฝุ่น

การลดความร้อน ของอุปกรณ์
นอกจาก CPU ที่มีพัดลมและ heatsink ของมันเองแล้ว
อุปกรณ์อื่น จะระบายความร้อนแบบ passive คือปล่อยความร้อนสู่อากาศรอบตัวมันเอง

การดูดอากาศออก จะทำให้มี airflow ช้าๆในเครื่องไปที่พัดลม
การดูดอากาศเข้า จะทำให้มีลำอากาศที่ไหลแรง (ต้องไม่มีอะไรกั้นไว้)
และอากาศก็หมุนวนปั่นป่วนอยู่ถายในเครื่อง(ถ้าปิดฝาเคสไว้)
อากาศที่ไหลผ่านชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้เร็ว จะระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์ได้ดีกว่า
การดูดอากาศเข้าจึงให้ผลดีกว่า

การป้องกันฝุ่น
ฝุ่นที่ไหลตามอากาศเข้าไปในตัวเครื่อง เมื่อกระทบกับชิ้นอุปกรณ์
ก็มีโอกาสที่จะเกาะติด อยู่กับพื้นผิวนั้นได้
การดูดออก อากาศจะผ่านเข้าทางช่องระบายซึ่งกระจายหลายช่องทาง
ฝุ่น จึงเกาะไปหลายบริเวณ และดูไม่หนาทึบนัก
การดูดเข้า อากาศจะเข้าทางพัดลม พาฝุ่นไปติดตามชิ้นส่วนที่อยู่หน้าพัดลม เป็นส่วนใหญ่
แต่
เราสามารถใส่แผ่นกรองอากาศที่หน้าพัดลม ก่อนถูกดูดเข้าเครื่องได้
ในขณะที่การดูดออกเรากรองอากาศได้ยากกว่า เพราะช่องอากาศเข้ามีหลายทาง

สรุปว่า พัดลมดูดเข้า แบบมีแผ่นกรองด้านหน้า จะทำให้ได้ความสะอาดดีกว่า และระบายความร้อนได้ดีกว่า

ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ sb*star from pantipมาดูการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลที่สุด
มาดูการทำระบบระบายอากาศภายในคอมพิวเตอร์ให้ได้ผลที่สุด

Scroll to Top