ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายต้องเริ่มหัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่เท่าไหรค่ะ wanwan038


ตอบ: ตามกฏหมายหัก บุคคลธรรมดาต้องตั้งแต่มูลค่า 1,000 ขึ้นไปค่ะ wanwan012 wanwan012

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

Scroll to Top