ภาษีโรงเรือน โดนเรียกเก็บย้อนหลัง

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ภาษีโรงเรือน โดนเรียกเก็บย้อนหลัง 3 ปีค่ะ ทั้งที่เพิ่งมาอาศัยได้ปีเดียวค่ะ wanwan020


ตอบ: แสดงว่า 2 ปีย้อนหลังที่ผ่านมาบ้านเช่าหลังนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนค่ะ นั้นขึ้นอู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายค่ะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ

ภาษีโรงเรือน โดนเรียกเก็บย้อนหลัง
ภาษีโรงเรือน โดนเรียกเก็บย้อนหลัง

Scroll to Top