ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

[b]ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไรคะ [/b] wanwan019


ตอบ: [center][b] สำหรับการนับเดือนยื่นภาษีโรงเรือน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ คะ !!! wanwan029[/b][/center]

ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร
ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร

Scroll to Top