ภาษีขนส่ง

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและมูลค่าเพิ่มของกิจการขนส่งระหว่างประเทศว่ามีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องครับ


ตอบ: รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการขนส่งระหว่างประเทศสามารถดูได้ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.49/2537ฯ, ป.53/2537ฯ, ป.54/2537ฯ และ ป.55/2538ฯ

ภาษีขนส่ง
ภาษีขนส่ง

Scroll to Top