ภงด.51,ภงด.91

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ภงด.51,ภงด.91 เหมือนกันค่ะ wanwan027


ตอบ: ไม่เหมือนกันค่ะ ภงด.51 คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีค่ะ
ภงด.91 คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีค่ะ wanwan012

ภงด.51,ภงด.91
ภงด.51,ภงด.91

Scroll to Top