ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ wanwan023


ตอบ: ในกรณีที่ ภ.ง.ด.1 ถ้าไม่มีพนักงานที่ต้องเข้าข่ายต้องเสียที่ภาษีก็ไม่ต้องยื่นภาษีค่ะ wanwan012 wanwan029

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ
ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมค่ะ

Scroll to Top