พระธาตุพระลอ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

พระธาตุพระลอ อยู่ที่ตำบลบ้านกลาง ห่างจากอำเภอสองประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวงที่มา บทความและรูปภาพ : ททท. Related Posts via Categoriesน้ำตกสายรุ้ง (1)พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย (1)อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (1)อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง (1)วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี (1)


ตอบ: [center] wanwan010+++++++++++++ wanwan010[/center]

พระธาตุพระลอ
พระธาตุพระลอ

Scroll to Top