ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

เหลืออีกเพียงไตรมาสเดียวก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วนะคะ แล้วรายได้ภาษีสรรพากรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ว วิ่งฉิวหรือสะดุดหยุดกึกจากพฤษภาทมิฬ ฉบับปี 53 ผู้อ่านหลายท่านคงอยากทราบว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา หลังผ่านร้อน (ฤดูร้อนที่แสนโหดร้าย) ผ่านฝน ผ่านวิกฤตการเมืองการชุมนุมใหญ่ในเดือนมีนาคม – เมษายนโดยเฉพาะที่ สี่แยกราชประสงค์ในเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น มีผลต่อรายได้ภาษีสรรพากรมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะผู้ที่ติดตามการแถลง ตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของปีปฏิทิน (ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ) ว่าสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่อย่างไรนั้น บทวิเคราะห์นี้ จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งสะท้อนภาพดังกล่าวผ่านรายได้จากภาษีสรรพากร จากยอดขายทั้งภาคการผลิต การบริโภคและการบริการของ ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี
(ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน สิงหาคม 2553)
http://www.sanpakornsarn.com/page_article_detail.php?aID=328
ที่มา สรรพากรสาส์น
Related Posts via Categoriesการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พื้นที่น้ำท่วม (1)ค่ารับรองหรือค่าบริการ (1)ค่าดอกเบี้ยจ่าย (1)มูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (1)การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ (1)


ตอบ: wanwan036 wanwan037

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Scroll to Top