Back

ผู้ทำบัญชีลาออก ในช่วงที่ยื่นงบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ผู้ทำบัญชีลาออกในช่วงที่ทำงบการเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ยื่นงบค่ะ ถ้าจะใช้ชื่ผู้ทำบัญชีคนเก่า จะผิดไหมค่ะ wanwan029


ตอบ: ไม่ผิดค่ะ เพราะผู้ทำบัญชีทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถึงลาออก เพราะฉะนั้นสามารถใช้ชื่อผู้ทำบัญชี คนเก่าได้เลยค่ะ wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com