ประกันสังคม

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจต้างต่างพื้นที่ได้ไหม wanwan021


ตอบ: ไม่ไดค่ะ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ต้องขึ้นกับสำนักงานประกันสังคมแต่ละท้องที่ค่ะ

ประกันสังคม
ประกันสังคม

Scroll to Top