บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ ถ้าเราเพิ่มทุนจากหุ้นส่วนในกิจการ wanwan022


ตอบ: wanwan035 wanwan035 wanwan035
ตอบ: ใช้ได้ตลอดไปค่ะ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือไม่ได้เลิกประกอบการค้าค่ะ 😛

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ
บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

Scroll to Top