บริษัทเป็นธุรกิจบริการ แต่มีรายการคิดค่าขนส่ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

บริษัทเป็นธุรกิจบริการ แต่มีรายการคิดค่าขนส่ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ wanwan017บริษัทเป็นธุรกิจบริการ แต่มีรายการคิดค่าขนส่ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ
บริษัทเป็นธุรกิจบริการ แต่มีรายการคิดค่าขนส่ง ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ

Scroll to Top