บริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวชาวลาว เพื่อใช้ทำงานในออฟฟิศ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

บริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวชาวลาว เพื่อใช้ทำงานในออฟฟิศ ต้องขึ้นทะเบียนไหม


ตอบ: +++นิติบุคคลใดที่มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ กฏหมายกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวค่ะ และนายจ้างก็ต้องเเจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยค่ะว่า มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวกี่คนค่ะ

บริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวชาวลาว เพื่อใช้ทำงานในออฟฟิศ
บริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวชาวลาว เพื่อใช้ทำงานในออฟฟิศ

Scroll to Top