บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ wanwan012บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ
บริษัทค้างจ่ายเงินเดือนแต่พนักงานก็เบิกล่วงหน้าไปแล้วบางส่วนพอสิ้นเดือนเราจะบันทึกบัญชียังไงค่ะ

Scroll to Top