นิสัยสุขภาพจิตที่มีความจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

สำหรับนิสัยสุขภาพจิตที่เสียที่คุณเองจะต้องหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณเอง ซึ่งคุณเองจะต้องมีการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ร่างกายของคุณดูอ่อนล้าลง หรือมีสุขภาพจิตที่ไมดี ถ้าอย่างนั้นมาติดตามกันเลยว่าต้องมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดบ้าง

1.ขี้ระแวง คนที่นิสัยในลักษณะนี้ เป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจใคร ๆใครจะทำอะไร จะคิดอะไรก็นึกคิดไปว่าเขามีความประสงค์ร้าย กับตนเอง คิดว่าใคร ๆ ไม่รัก มีการระแวงไปหมด ถ้าคุณเป็นเจ้านาย คุณก็จะมีการระแวงว่างานที่มอบหมายให้ลูกน้องอาจจะไม่สำเร็จ ถ้าคุณมีแฟนมีแบบนี้
2.ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง นิสัยแบบนี้ มักจะสร้างความทุกข์เป็นอย่างมาก เนื่องไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรกันแน่ ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้ ตั้งแต่เรื่องเล็กจนไปเรื่องใหญ่ นิสัยขาดความเชื่อมั่นตนเองไม่ใช่ว่าจะเจ้านิสัย จะชอบ แต่ไม่อาจจะลบล้างความรู้สึกนั้นได้
3.มักกล่าวโทษผู้อื่น ถ้าคุณเป็นคนที่คอยแต่โทษคนอื่น ๆเห็นว่าความผิดคนอื่นนั้นยิ่งใหญ่เท่ากับภูเขา แต่ความผิดที่ร้ายแรงที่ไม่มีวันจะให้อภัยได้ มองเห็นแต่ความดี ความไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสมของคนอื่น ๆ โดยไม่ได้มองด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมเลย
4.ชอบหนีปัญหา ด้วยกาหาทาออกให้กับตนเองอย่างผิด ๆ เช่นดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด การเล่นพนัน โดยคิดว่าการใช้สุราหรือยาเสพติดจะเป็นการแก้ไขปัญหา แต่อันที่จริงแล้ว กลับเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากยิ่งขึ้น บางคนอาจจะเป็นลักษณะไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลย ปัญหาก็ไม่รับการแก้ไข แลที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น ทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาได้ 5.ควรมองโลกในแง่ร้าย คนที่คิดหรือมองคนในแง่ลบ จะมีชีวิตแต่ละวันดูเศร้าหมอง มองผู้คนรอบตัวเป็นศัตรูของตนเองเป็นผู้ที่คอยทำลายตนเอง
6.หมกมุ่นอยู่กับความอาฆาตแค้น ซึ่งถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้ คุณเองนั่นแหละที่จะเจ็บปวด และเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรที่จะมีการสำรวจตัวเองว่า นิสัยเหล่านี้หรือไม่ หากมีควรที่จะทำการหลีกเลี่ยงจะดีกว่าค่ะ เพื่อให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง

Scroll to Top