Back

นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีค่าน้ำค่าไฟนำมาเคลมได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีของค่าน้ำค่าไฟฟ้า นำมาเคลมได้หรือไม่ค่ะ wanwan037


ตอบ: ถ้าสถานที่ตั้งของบ้านเป็นที่ตั้งของสำนักงานอย่างเดียว สามารถนำมาเคลมได้คะ แต่ถ้าใช้เป็นที่อยุ่อาศัยด้วย ไม่สามารถนำภาษีซื้อของค่าน้ำ-ค่าไฟมาใช้ได้ค่ะ wanwan012 wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com