Back

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร


ตอบ: ธุรกิจสื่อโฆษณาหรือธุรกิจเช่าพื้นที่บนเว๊บไซด์ ต้องคำนึงด้วยค่ะว่า เปิดกิจการมาในรูปแบบไหน หจก.หรือว่า บริษัท ค่ะ ถึงจะสามารถรับรู้ได้ว่าต้องเสียภาษีอะไรบ้างค่ะ wanwan008 wanwan008

Administrator
Administrator
https://yeepou.com