ธุรกิจก่อสร้าง

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ธุรกิจก่อสร้างต้องบันทึกรายได้อย่างไรค่ะ wanwan028


ตอบ: ธรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกรายได้รับรู้ตามงานที่ทำเสร็จค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่การรับรู้รายได้มี 2 วิธีคือ
1. เมื่องานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
2. ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทำได้ 3 วิธีคือ
– คำนวณอัตราส่วนต้นงานงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ (อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100 / ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ)
-ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
– สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ธุรกิจก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้าง

Scroll to Top