ทำไมใบขนแสดง Exchange Rate เป็นเงินบาท 1 บาท บางบริษัทแสดงเป็นเงินต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

ทำไมใบขนรวมบางบริษัทแสดง Exchange Rate เป็นเงินบาท 1 บาท บางบริษัทแสดงเป็นเงินต่างประเทศ ที่ถูกต้องเป็นค่าเงินสกุลอะไรค่ะ wanwan012ทำไมใบขนแสดง Exchange Rate เป็นเงินบาท 1 บาท  บางบริษัทแสดงเป็นเงินต่างประเทศ
ทำไมใบขนแสดง Exchange Rate เป็นเงินบาท 1 บาท บางบริษัทแสดงเป็นเงินต่างประเทศ

Scroll to Top