Back

ทำบ้านจัดสรร ต้องหักลดหย่อนอย่างไรคับ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

***ลดหย่อนในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เหมือนปกติ เช่น กับเงินได้ของมนุษย์เงินเดือนทั่วๆ ไปครับ (ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรและกฎหมายลูกประกอบ) ไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้น
เข้าใจว่าจะถามถึงการหักค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทางการค้าหรือหากำไร มีการคิดคำนวณหรือหักได้เป็นการเฉพาะ (ตามมาตรา 46 และกฎหมายลูก)Administrator
Administrator
https://yeepou.com