ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไรค้ะ ถึงจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan038ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ถ้าเราใช้บริการรถตู้จากบุคคลธรรมดา แต่เขาไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

Scroll to Top