ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์ ครับ wanwan008


ตอบ: 80 เปอร์เซ็นต์ค่ะ ถ้ามีเอกสารก้ต้องรวบรวมมาหักค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะ wanwan037

ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์
ถ้าเรามีรายได้จาก 40(8) แล้วไม่มีใบเสร็จ หักเหมาได้กี่เปอร์เซนต์

Scroll to Top