ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

[b]งานถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ทราบว่าต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนใดในอบต.คะ [/b] wanwan026


ตอบ: wanwan037 เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ของแต่ละเทศบาล/อบต.คะ wanwan029

ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์
ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

Scroll to Top